Udbud og indkøb

Mulighederne for at benytte private såvel som offentlige indkøb og udbud som løftestang til at understøtte og præge markedsvilkårene for socialøkonomiske virksomheder er kun i begrænset omfang realiseret. Her ser vi et værdiskabende potentiale, som Konsulenthuset for Socialøkonomi ønsker at virkeliggøre blandt andet gennem udvikling af strategiske partnerskaber samt test af samskabende modeller og løsninger.     

Eksempler på konsulentydelser inden for indkøb og udbud:

 

1. Markeds- og værdikædeanalyser

Vi tilbyder udarbejdelse af markeds- og værdikædeanalyser for socialøkonomiske virksomheder, som ønsker at afdække deres strategiske muligheder i forbindelse med etablering og / eller optimering af leverandør partnerskaber. 

Vi tilbyder også udarbejdelse af markedsanalyser og -beskrivelser for kommuner, som ønsker at afdække lokale handlerum for etablering og afprøvning af nye modeller, samarbejder og / eller løsninger for indkøb og udbud.

 

2. Matchmaking og facilitering af partnerskaber

Vi tilbyder matchmaking og facilitering af partnerskaber enten i form af leverandør partnerskaber og integration af værdikæder mellem virksomheder eller i form af    matchmaking mellem socialøkonomiske virksomheder og kommunale indkøbs- og udbudsopgaver.     

 

3. Strategi og organisationsudvikling

Vi tilbyder strategisk rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling og afprøvning af innovative modeller og løsninger for kommunale indkøbs- og udbudspolitikker. 

Derudover tilbyder vi også organisationsudvikling til socialøkonomiske virksomheder, som har behov for strategier, rådgivning og sparring i forbindelse med skalering, drift og forankring af forsyningskæde-partnerskaber og lignenden problemstillinger.   

 

Udover ovenstående konsulentydelser ønsker vi også at være initiativtager til etablering af egne projekter i samarbejde med fonde og øvrige projektpartnere, som har til formål at understøtte udvikling og afprøvning af nye løsninger inden for offentlige såvel som private indkøb og udbud.

Ønsker du at høre nærmere om vores konsulentydelser, initiativer til egne projekter eller hvordan vi kan hjælpe dig som virksomhed eller kommune, er du meget velkommen til at kontakte:

Marco D´Andrea

Partner og Forretningsudvikler

(+45) 5033 0255 / marco@husetforsocialokonomi.dk