Om os

Om os

Konsulenthuset for Socialøkonomi samler stærke kompetencer inden for socialøkonomi, socialt iværksætteri og social innovation.

Konsulenthuset for Socialøkonomi blev født af partnerkredsens allerede eksistende relationer og samarbejder samt et ønske om at forene partnerkredsens individuelle kompetencer og særlige fagområder inden for socialøkonomi, socialt iværksætteri og social innovation

Ved at forene disse kompetencer, erfaringer og fagområder i ét hus med kontorer i både København og Århus, er det muligt at udbyde helhedsorienterede konsulentydelser. 

Ved at forene disse kompetencer, erfaringer og fagområder i ét hus med kontorer i både København og Århus, er det muligt at udbyde helhedsorienterede konsulentydelser. Det er ambitionen, at konsulenthuset arbejder nationalt såvel som et lokalt, dels gennem samarbejder med øvrige organisationer samt underleverancer fra associerede konsulenter, der tilkobles konsulenthuset fra projekt til projekt. 

Vores tilgang til socialøkonomi

Vi har en bred tilgang til forståelsen af begrebet socialøkonomi, som omfatter mere end beskæftigelse for udsatte ved at omfatte sociale såvel som samfundsgavnlige formål. 

Med inkludering af samfundsgavnlige formål kan socialøkonomi dermed også omfatte miljømæssige og kulturelle formål samt øvrige formål i relation til FN’s Verdensmål.  

Formål og værdier

Vi er et formålsdrevet konsulenthus, som ønsker at tage et aktivt ansvar, der medvirker til at: styrke og udvikle feltet for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder samt produkter og services fra disse – og derigennem fremme en bæredygtig udvikling.” Dette formål er omdrejningspunktet for vores virke og fundamentet for vores værdier: samarbejde, innovation og kvalitet

Samarbejde

Vi vil søge samarbejdet og invitere til fælles udvikling, som går på tværs af aktører, brancher og fagligheder. Det er dynamiske samarbejder og partnerskaber, der gør det muligt at fremme en bæredygtig udvikling, som er til gavn for hele feltet.  

Innovation

Vi vil være frontløbere på udvikling af nye metoder og løsninger, som er værdiskabende, inspirerer til nye perspektiver og skaber grobund for social og økonomisk vækst.  

Kvalitet

Vi vil levere kvalitet gennem en høj grad af faglighed. Derfor er vi kontinuerligt optaget af at skærpe og forfine vores egne kompetencer samt være opsøgende på ny viden og inspiration.

Metodetilgang

Som udviklingskonsulenter og rådgivere er vi optaget af den bedst mulige løsning. Det betyder, at vi har et stort fokus på den metodiske tilgang. Her benytter vi os både af traditionelle og velkendte metoder såvel som innovative og entreprenørielle metoder. Valg af metode afhænger af opgavens karakter og kundernes ønsker.   

Vi eksperimenterer også gerne med udvikling af nye metoder og modeller, når vi skal løse opgaver, som kræver nye perspektiver eller tilgange.    

Netværksorganisation

Vi er en netværksorganisation, som søger samarbejdet på tværs af organisationer, fagområder og fagligheder. For os er det vigtigt, at have en tværgående tilgang til opgaveløsning. 

Det betyder, at vi konstant er på udkig efter dygtige eksperter, som kan berige projekter, opgaver og løsninger med en unik og specifik viden. Disse eksperter vil blive tilkoblet de enkelte opgaver fra projekt til projekt. 

Dermed kan vi levere skræddersyede løsninger med en dyb faglighed på et bredt udvalg af emneområder inden for socialøkonomi og bæredygtighed. 

Partnere

Partnerne i Konsulenthuset kommer bl.a. fra Sociale Entreprenører i Danmark, Foreningen For Social Innovation og konsulentvirksomheden FaberV. Alle partnere har mere end 10 års praksiserfaring inden for socialøkonomi, socialt iværksætteri og CSR.

PER BACH 

Partner og forretningsudvikler – Master i Socialt Entreprenørskab, RUC 

Mail: per@husetforsocialokonomi.dk – Telefon: (+45) 4011 8640

Per har de seneste 20 år arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtighed og bl.a. været informationsmedarbejder på Dansk Center for Byøkologi, leder for Grøn Livsstils Kampagnen i Danmark og projektleder for det sociale udvekslingsprojekt Timebank-projektet i Århus Vestby.

Siden 2010 har Per været formand for foreningen, Sociale Entreprenører i Danmark, som er førende inden for kommunikation omhandlende socialt iværksætteri og socialøkonomi. Han har afholdt kurser, workshops, arrangementer, gennemført projekter og skrevet mere end 1.700 nyheds features, debatindlæg og artikler om socialt iværksætteri, social innovation og socialøkonomiske virksomheder.

Per har et stort nationalt netværk inden for socialøkonomi og arbejder tæt sammen med bl.a. Kooperationen, Fonden for Entreprenørskab, Den Sociale Kapitalfond, Ligeværd, Teknologisk Institut, VIA University College, booomerang.dk, KPH Project, Reach for Change, Videnscenter for Socialøkonomi og Roskilde Universitetet.

TRINE FABER VELLING 

Partner og forretningsudvikler – cand.tech.soc, RUC samt One Planet MBA i sustainability, Exeter University 

Mail: trine@husetforsocialokonomi.dk – Telefon: (+45) 2489 7911

Trine har mere end 10 års erfaring med samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategi- og forretningsudvikling, projektledelse af store projekter samt planlægning og afholdelse af konferencer, netværk og arrangementer. 

Trine har været fast tilknyttet Roskilde Kommune som forretningsudvikler for socialøkonomi, hvor hun bl.a. har udviklet kommunes Strategi for Socialøkonomi, været sekretær for kommunes Advisory Board for Socialøkonomi samt drevet kommunens netværket for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder. Hun har desuden arbejdet med CSR, miljø og arbejdsmiljø i ISS, Danske Bank, Deloitte og Forsvaret

Trine underviser også på Master i Socialt Entreprenørskab på RUC, har en bestyrelsespost i Settlementet og Dankbar Hus og er medlem af netværket Altinget:Civilsamfund. Trine har et stærkt netværk inden for både CSR og socialøkonomi og arbejder tæt sammen med socialøkonomiske virksomheder, socialt ansvarlige virksomheder, foreninger, Videnscenter for Socialøkonomi, Master i Socialt Entreprenørskab, Green Network og CSR Advisors. 

THORLEIF E. JEPPESEN 

Partner og forretningsudvikler – Cand.techn.soc, RUC, samt efteruddannelse i ledelse

Mail: thorleif@husetforsocialokonomi.dk – Telefon: (+45)  2272 3870

Thorleif har i en lang årrække arbejdet som uddannelsesansvarlig underviser på miljødesigneruddannelsen under Center for Eksperimentel Byøkologi på RUC. Thorleif har også haft eget konsulentfirma med fokus på innovation, læring, iværksætteri, kursusudvikling og ledelsesrådgivning.

Han har desuden arbejdet i Miljøministeriet, været konsulent for Teknologinævnet, CASA, Carl Bro med flere. Han har ligeledes taget initiativ til en lang række udviklingsprojekter finansieret af f.eks. Nordisk Ministerråd, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og EU Socialfond.

Thorleif er stifter og medlem af flere bestyrelser herunder Design for Alle (erhvervsnetværk), Fonden for Miljøpunkt Indre By – Christianshavn, Byudvikling (Trekronerrådet), landsdækkende netværk af Agenda 21 Centre, Foreningen For Social Innovation samt Anbragte Børns Vilkår.

MARCO D’ANDREA 

Partner og forretningsudvikler – cand.merc.emf, CBS

Mail: marco@husetforsocialokonomi.dk – Telefon: (+45) 5033 0255

Marco er medstifter og arbejdende bestyrelsesmedlem i Foreningen For Social Innovation, hvor han arbejder som udviklingskonsulent inden for socialt iværksætteri og social innovation. Han har mere end 10 års erfaring med projekt- og kursusdesign, fundraising, undervisning, coaching, projektledelse, samskabelse, forretningsudvikling, innovation og iværksætteri. 

Marco har blandt andet været projektansvarlig for et større udviklingsprojekt under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København Kommune med fokus på anvendelse af iværksætteri og mikrolån til revalidender og aktivitetsparate borgere som middel til selvforsørgelse. Marco har derudover været medudvikler og underviser på en lang række specialdesignede kursusforløb med udgangspunkt i aktionslæring og moderne motivationsteori. 

Marco har tidligere arbejdet en årrække i reklame- og medieverdenen som projektleder, account manager og media planner for større velkendte FMCG brands.