I’mpACT, Co-Creation hub for impact innovation og iværksætteri

NYT INNOVATIONSPROJEKT MÅLRETTET IMPACT-IVÆRKSÆTTERI

I’mpACT er et innovationsprojekt, der skal udvikle et generisk koncept for kompetence- og udviklingsmiljøer, der understøtter impact-iværksætteri. Projektet udvikles af Konsulenthuset for Socialøkonomi, Roskilde Universitet samt Bragt Galmez Studio med støtte fra Innovationsdistrikt Sjælland, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune samt Den Socialøkonomiske Pulje i Roskilde Kommune.   

RUC vil samtidigt være case for test af konceptet, som gennemføres i efteråret 2020 med forskellige forløbsaktiviteter målrettet studerende og socialøkonomiske virksomheder.

 

Visionen  

I’mpACT har som vision at skabe kompetence- og udviklingsmiljøer, hvor forskning, uddannelse, studerende, virksomheder og offentlige organisationer sammen udvikler og tester løsninger, der kan understøtte fremtidens arbejdsmarked og være med til at løse samfundets største bæredygtighedsudfordringer. 

 

Projektmålsætninger  

  • Højne innovationskompetencer samt entreprenørielle færdigheder med fokus på impact-iværksætteri. 
  • Skabe ny viden samt nyttiggørelse af eksisterende viden ift. udvikling og design af innovative læringsforløb samt undervisningsmaterialer, der understøtter impact-iværksætteri.  
  • Teste og demonstrere nye måder og metoder til udvikling af kompetencer og færdigheder med særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked.  
  • Være et sted, hvor deltagere og eksterne samarbejdspartnere, såsom socialøkonomiske virksomheder, civilsamfundsorganisationer og lignende aktører har mulighed for at opnå kompetenceudvikling, videndele samt afprøve og teste produkter, services, metoder mv.  
  • Etablere centrale partnerskaber i økosystemet for impact-iværksætteri.

 

Tidsperiode  

Projektet gennemføres i perioden april – december 2020, hvorefter konceptet forventes at blive  etableret og forankret i forskellige sammenhænge.  

 

Samarbejde

En væsentlig del af projektet har fokus på at etablere forskellige samarbejder med aktører inden for økosystemet for impact iværksætteri og innovation. Derfor er vi opsøgende efter organisationer og fagpersoner, som gerne vil være med til at præge og understøtte området.    

I den forbindelse leder vi blandt andet efter mentorer, programpartnere, interesseorganisationer, udviklere, undervisere mm.   

 

Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til projektet eller ønsker du at vide mere om konkrete initiativer og samarbejdsmuligheder, er du mere end velkommen til at kontakte:  

 

Trine Faber Velling   

CEO og partner

Konsulenthuset for Socialøkonomi  

Mail: trine@husetforsocialokonomi.dk 

Telefon: 2489 7911  

  I’mpACT udvikles af 

Konsulenthuset for Socialøkonomi

I’mpACT udvikles med støtte fra