Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder

Gratis forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder

Med projektet Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder kan op til 15 socialøkonomiske virksomheder hver modtage 50 timers gratis én-til-én forretningsudvikling af Konsulenthuset for Socialøkonomi.  

Projektet er finansieret med støtte fra Industriens Fond under genstartNU indsatsen, der skal sikre danske SMV’ers konkurrenceevne under og efter corona-krisen. Du kan læse mere om formålet samt de forskellige initiativer på genstartNU.dk

Konsulenthuset for Socialøkonomi er meget taknemmelige for, at Industriens Fond har afsat midler til at understøtte socialøkonomiske virksomheder med at fastholde og skabe arbejdspladser for udsatte borgere    

 

Om forløbet   

Forløbet har afsæt i forretningsudvikling, organisering og skalering for SØV-virksomheder baseret på én-til-én rådgivning. Forløbet indledes med afdækning af virksomhedens problemstillinger og muligheder. Herefter udvikles individuelle strategiske handlingsplaner, som iværksættes med assistance fra rådgiveren. Forretningsudviklingen tager således udgangspunkt i individuelle tilpassede forløb med afsæt i virksomhedernes specifikke problemstillinger.    

Handlingsplanerne kan eksempelvis tage afsæt i strategier for produktudvikling, indtrængen på nye markeder, etablering af nye salgskanaler, organisering og bemanding, fundraising mm.  

 

Kriterier for deltagelse   

De deltagende virksomheder skal forpligtige sig til at gennemføre forløbet og aktivt deltage med egne timer. Virksomheder, der ønsker at deltage i forløbet, skal udarbejde en kort virksomheds- og problembeskrivelse. På baggrund af denne beskrivelse udvælges 15 virksomheder til at deltage i forløbet, som gennemføres i perioden august – november 2020.   

Ansøgningsskemaet kan findes her: Ansøgningsskema til Forretningsudvikling til for socialøkonomiske virksomheder

Bemærk, der er deadline for ansøgning d. 28/08 2020 

 

Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om selve forløbet, er du velkommen til at kontakte:  

 

Trine Faber Velling  

CEO og partner 

Konsulenthuset for Socialøkonomi   

Mail: trine@husetforsocialokonomi.dk 

Telefon: 2489 7911 

Projekt etableres og udføres med støtte fra