Services

Vi er specialister inden for socialøkonomi og socialt iværksætteri med særligt fokus på og forkærlighed for nedenstående emneområder og services.

Her bistår vi erhvervsvirksomheder, civilsamfundsorganisationer, kommuner samt øvrige samarbejdspartnere med udviklingsopgaver og konsulentydelser på alle niveauer lige fra strategiarbejde og projektledelse til udvikling og afholdelse af mindre aktiviteter og opgaver såsom workshops og inspirationsoplæg. 

Desuden ønsker vi også at være initiativtager til samt drive egne projekter i samarbejde med fonde og øvrige projektpartnere på området.

Bæredygtigt iværksætteri

Vi tilbyder udvikling og design af iværksættermiljøer, opkvalificeringsforløb, 1:1 rådgivning, kurser, workshops mm. målrettet sociale og bæredygtige iværksættere. Vi tilbyder også efteruddannelsesforløb målrettet undervisere, erhvervskonsulenter og lign., som ønsker mere viden, branchekendskab eller nye metoder til deres værktøjskasse.   

Læs mere om vores services under bæredygtigt iværksætteri

Udbud og indkøb

Vi hjælper socialøkonomiske og bæredygtige virksomheder med at identificere og implementere strategiske leverandør partnerskaber med fokus på B2B indkøbs- og udbudsopgaver. Vi tilbyder også strategisk rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling og afprøvning af innovative modeller og løsninger for kommunale indkøbs- og udbudspolitikker.  

Læs mere om vores services under udbud og indkøb 

Strategi og forretningsudvikling

Vi tilbyder forretnings- og organisationsudvikling for socialøkonomiske og bæredygtige virksomheder, som ønsker at udvikle, optimere eller gentænke deres forretningsstrategier og -modeller. Samtidigt tilbyder vi strategisk udviklingsarbejde for kommuner, som ønsker sparring og inspiration til udvikling af innovative løsninger, partnerskaber eller socialøkonomiske politikker.     

Læs mere om vores services under strategi og forretningsudvikling