Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber

Tid: Torsdag d. 2. december 2021 kl. 14.00-17.00
Sted: KAB Huset, Enghavevej 81, 2450 København SV
Tema: Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder.
Tilmelding:
 Arrangementet er gratis. Tilmelding via linket her eller hos Per Bach per@socialeentreprenorer.dk
Arrangører: Rummelig Genstart, Kooperationen, Konsulenthuset for Socialøkonomi, KAB og Sociale Entreprenører i Danmark


Baggrund
Til dette seminar vil vi gerne give de traditionelle virksomheder og deres organisationer chancen for at se mulighederne for at styrke deres arbejde med verdensmålene gennem partnerskaber med de socialøkonomiske virksomheder. Samtidig vil vi gerne få de socialøkonomiske virksomheder til at indse vigtigheden af at arbejde mere konkret og dokumenteret med verdensmålene for på bedst mulig vis at kunne indgå i sådanne partnerskaber.
Endelig vil vi gerne i en dialog diskutere, hvordan den socialøkonomiske sektor og markedet for socialt ansvarlige produkter og services kan styrkes og udvikles i et samarbejde med den private sektor.

Verdensmål er vigtige for alle virksomheder. Der er både et krav fra kunder og beslutningstagere om at virksomheder løfter deres ansvar ift. at nå målene. Det gælder både private og socialøkonomiske virksomheder. Samtidig byder målene også på muligheder for at danne partnerskaber, der kan skabe værdi både for de private og de socialøkonomiske virksomheder og for samfundet som helhed.
Så for de private virksomheder er det vigtigt at se de muligheder, der er og kan udvikles sammen med de socialøkonomiske virksomheder. Det kan f.eks. være at tænke over hvordan de kan inkluderes i værdikæden.
For socialøkonomiske virksomheder er det også vigtigt at forstå, at det ikke er nok kun at fokusere på de sociale elementer i verdensmålene og så ikke forholde sig til de resterende verdensmål. For ikke at misse muligheder er det vigtigt at forholde sig til alle målene og inkludere dem i den socialøkonomiske virksomheds aktiviteter.
De private virksomheder vil blive mødt med større og større krav om at dokumentere bæredygtighed hos de virksomheder, de handler med, og som er del af værdikæden. De krav vil socialøkonomiske virksomheder efterhånden også blive mødt med, hvis de ønsker at indgå i partnerskaber med private virksomheder.

Program :

13.45-14.00
Døren er åben – ankomst og netværk
14.00-14.05
Velkomst
Anne Rahbek, Rummelig Genstart og Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Kl. 14.05-14.15
KAB´s arbejde med socialøkonomi og partnerskaber
Steffen Morild, Næstformand i KAB og formand for KAB´s Tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar
Anna Lilje Flyverbom Nordgreen,  Specialkonsulent KAB
14.15-14.30
Nationale prioriteringer i forhold til virksomheders arbejde med verdensmål
Steen Gade, formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
14.30-14.45
Verdensmålene er vigtige i virksomhedsdrift og virksomhedssamarbejder
Erik Thomas Johnson, fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling, Dansk Industri
14.45-15.00
Verdensmål i Værdikæden
Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark og formand for 2030-Panelet
15.00-15.20
Kaffepause
15.20-15.35
Verdensmål i Ledelse
Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus på Aarhus Universitet, adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.
15.35-15.45
Rummelig Genstart eksempler på partnerskaber
Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen
15.45-16.00
Et socialøkonomisk partnerskab: Berendsen/Elis og I Tråd Med Verden
Martha Nina Ozmec, leder af I Tråd med Verden
16.00-16.15
Enkelte værktøjer til at indarbejde verdensmål i den socialøkonomiske forretningsmodel
Trine Faber Velling, direktør Konsulenthuset for Socialøkonomi
16.15-16.25
Pause
16.25-16.55
Debat: ”Hvordan kan den socialøkonomiske sektor og markedet for socialt ansvarlige produkter og services udvikles i samarbejde med andre private virksomheder”
16.55-17.00
Afslutning og opsamling i fællesskab på de vigtigste pointer og eventuelle beslutninger

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.